لیست تخفیفات هفتگی و کوتاه مدت سایت
  • درصد تخفیفات چقدر است ؟
    تخفیفات بین 10 تا 90 درصد میباشد
  • زمان تخفیفات چقدر است ؟
    هر بازی بین یک تا دو هفته زمان تخفیفات دارد و به محض پایان تخفیف از لیست حذف میشود